Faktura och informationsbrev

Faktura för period juli-september kommer att skickas ut under juni månad per post till alla. Samtidigt med fakturan kommer det vara ett informationsbrev om kommande rutiner. Fakturan ska betalas 31/7 2014.