Comhem stänger e-post konton

Vi från Styrelsen rekommenderar Er med e-post konto från comhem att byta e-post konto även om detta inte berör Er just nu så kommer det troligen ske senare.

OBS!! viktigt, läs följande info. och länk från comhem:

E-postfunktionen comhem.se kommer att fasas ut under 2020. Borttaget av e-postadresserna kommer ske i etapper och vi kommer informera samtliga kunder c:a en månad innan stängning av deras e-postfunktion.

Första stängningen skedde 27 april och de kunder som berörs får meddelande per e-post. De kunder som inte fått information om stängning berörs inte och deras mejlkonto och det kommer fortsätta fungera som vanligt.

Läs mer på följande länk: https://www.comhem.se/kundservice/bredband/stanga-epost

Styrelsen genom, Ordförande Hans Romehed