Avstämningsmöte med områdesansvariga.

Avstämningsmöte med områdesansvariga samt får information om den kommande hemsidan.
4 september 2012.
Foto: Bengt Harrsjö.
120904a 120904b 120904c 120904d 120904e