Bilder från informationsmötet

Bilder från informationsmötet i bygdegården 4/11-2013 hittar du här.