Avtal med IP Only klart

Avtal med IP Only klart- läs om detta och mer information från styrelsen här.