Åtgärdspunkter för Eksta Fibers nät

Sammanställning över åtgärdspunkter för Eksta Fiber efter möte mellan föreningens styrelse, IP Only och Com Hem 2014-11-24.

Syftet med aktiviteterna är att säkerställa/kontrollera kvalitet i leveransen, kompensera föreningen för bristfällig/utebliven leverans och att underlätta kontakten för föreningens medlemmar med Com Hem då fel uppstår i deras tjänster.

Förutsatt att resultatet av dessa åtgärder gör att vi tillsammans kan återgå till ett stabilt leveransläge har föreningen aviserat att låta ingångna avtal löpa på.

Läs informationen här.