Kategori: ComHem

Information V52 fel fortsättning

Angående V52 fel Vi har idag haft ett uppföljningsmöte med IP Only och då framkom det enligt IP Only att de inte fått in någon felanmälan från Comhem angående V52 fel i Eksta eller Östergarn, endast respektive styrelse återkoppling. jag har sökt Comhems kontakt Marcus Lundgren men ännu inte fått tag på honom så vi…
Läs mer

Information om V52 störning

IP-Only informerar att de genomfört en uppgradering av mjukvara i noderna (switcharna) i torsdags kväll, 7/3 vilket skapade störningar i Östergarns och Ekstas utrustning som är av ett visst märke och modell som skiljer sig från andra föreningar. Felets karaktär är bl.a. så kallad V52 fel som indikerar kommunikationsstörning. Felsökning pågår och mer information skall…
Läs mer

Möte med Comhem och IP-only

Styrelsen var inbjudna av IP Only till möte i Västerhejde med samtliga fiberföreningar som idag använder IP Only och även Marcus från Comhem var närvarande. Mötet föregicks av ett förmöte där samtliga fiberföreningar diskuterade IP Onlys prishöjning till Comhem, vilket de vidare fakturerar till sina kunder som en ökning av månadsavgiften på 37,50 kr från…
Läs mer

Information om ny router från Comhem

Här kommer lite information angående möjligheter att uppgradera till en nyare router via Comhem. Under våren har styrelsen utvärderat en modell av router från Comhem som medlemmar som vill ska kunna byta till under befintligt avtal. Den router som analyserades kallar vi den ”svarta” då routern är svart. Denna svarta router har nu slutat levereras…
Läs mer

Svar på förfrågan om styrelsen kan ordna utbyte av router för samtliga medlemmar.

Eksta fibers styrelse har haft möte ett Torsdag 23 November och tog då upp förfrågan från PO Grymlings om styrelsen kan förhandla fram ett gemensamt utbyte av samtliga medlemmars router med Comhem. Styrelsen har kommit fram till att vi skall som ansvariga för gruppavtalet kontakta ComHem och reda ut frågan om vilken router som ComHem…
Läs mer

Uppdatering angående Virus -email!!

Uppdatering angående Virus -email!! Jag har nu kommit i kontakt med den person som olyckligtvis skickat ut det virus e-mail som jag varnade för tidigare under dagen. E-mailet kommer från Joakim Hansson som har godkänt att jag publicerar hans namn och han har blivit kontaktad av flera andra som fått detta e-mail. … Observera att…
Läs mer

Varning för Virus e-mail!!!

Varning för Virus e-mail!!! Vi fick just ett virus e-mail till Fiberföreningens e-mailkonto som såg ut att komma från någon i Eksta med namn och kontaktuppgifter. Dock var e-mailet på engelska och hänvisade till att de vill skicka en fil till mottagaren men att den var för stor och istället skulle man logga in med…
Läs mer

Kontakt med ComHem

Hur får jag kontakt med och support från ComHem? Läs här.

Info från styrelsen och ComHem

Information från styrelsen Information från ComHem