OBS!! Inställt Föreningsstämma i Eksta Fiber Ekonomisk Förening som skulle ha hållits i Eksta Bygdegård den 24/5 kl 14:00 är inställd

Tyvärr så måste vi i Styrelsen i Eksta Fiber Ekonomisk förening meddela att vår årliga Stämma måste skjutas upp detta år. Eftersom Gotland, Sverige och Världen ser ut som den gör nu under denna Corona Pandemin. Det gör det också väldigt svårt för oss i Styrelsen att kunna ge ett nytt datum för stämman. Vi får helt enkelt avvakta och följa händelseutvecklingen dag för dag.

Hans Romehed

Ordförande Eksta Fiber Ekonomisk Förening

Möte med Comhem och IP-only

Styrelsen var inbjudna av IP Only till möte i Västerhejde med samtliga fiberföreningar som idag använder IP Only och även Marcus från Comhem var närvarande.

Mötet föregicks av ett förmöte där samtliga fiberföreningar diskuterade IP Onlys prishöjning till Comhem, vilket de vidare fakturerar till sina kunder som en ökning av månadsavgiften på 37,50 kr från April 2019. Denna höjning beror på ökade kostnader för IP Only i sitt transportnät (Transmissionsnät).

Diskussionerna gick stundtals höga då befintliga avtal med Comhem inte reglar höjningar där Comhem inte kan påverka situationen vilket många upplever som försvårande omständighet. Detta innebär att vi inte kan säga något om fler höjningar under resterande avtalstid med IP Only.

Ett antal frågor sammanställdes till Comhem som Marcus försökte svara på under mötet, egentligen framkom inget nytt utan Marcus bekräftar höjningen ser den som en naturlig konsekvens över en längre avtalsperiod.

Samtliga fiberföreningar tyckte att en bra ide är att vi fortsätter att träffas för att se på utökat samarbete kring kommande avtalsfrågor och kanske försöka synka våra avtal så att vi kan förhandla med större kraft.

IP Only berättade lite om det gångna året och erkände att de hade problem i leveransen under våren och sommaren då prestandadippar blev påtagliga vid högtrafiktider. Under tidig höst så genomförde IP Only uppdateringar i sitt nät som skall ha gett önskad effekt och leveransen är åter stabil. De efter dock återkoppling om någon har annan erfarenhet. De har även utökat och utbildat sin kundtjänst som nu fungerar effektivare och med kortare ledtider.

Comhem informerade om lite kuriosa kring tv användning och hänvisade till statistik som visar att andelen tv tittande går ner men inte så fort som många påstår. Föga förvånande visar de också att s.k. streamad tv ökar i form av Netflix, HBO osv. Comhem framhåller fortfarande TiVo boxen som en produkt som de säljer och de ser inget slut på den inom den närmaste tiden. De har även en nyare tv-box som liknar Apple TV boxen men vi fick inte veta så mycket mer om den på detta möte. Comhem informerade också att de är uppköpta av Tele2 men att märket fortsätter och vi kommer inte att märka någon större skillnad.

IP Only visade till sist sin supportportal där styrelsen kan se en digital bild (en förenklad övervakningsbild) på anslutningarna fram till enskild mediaomvandlare vilket kan vara ett bra verktyg vid felsökning.

Fler nyanslutningar till Eksta Fiber

Hej,
Styrelsen har i ett antal möten med övriga fiberföreningar på Gotland i forumet Fibernät Gotland diskuterat nyanslutningar till föreningarna.
Det finns väldigt varierande erfarenheter och ambitioner i denna fråga men det är helt klart att Eksta fiber har en av de lägsta antalet nyanslutningar.

Vi har diskuterat detta i Styrelsen och även fått en del påtryckningar från fastighetsägare som vill ansluta sig men anser att bl.a. priset är för högt.
Vid senaste styrelsemötet beslutade vi att arbeta fram ett förslag på erbjudande till fastighetsägare som ännu inte är anslutna som skall dras på nästa årsmöte för diskussion och beslut.

Grunderna i detta förslag kommer att vara ett reducerat anslutningspris, fasta inslutningdatum t.ex. 3 ggr/år för att samordna gräv och fibersvetsning, En mer aktiv kundbearbetning, tydligare projektstyrning från Styrelse och andra resurser i socknen,

Ambitionen är att förslaget skall vara klart i god tid innan årsmötet så det kan skickas ut till samtliga medlemmar på remiss så alla kan komma förberedda till årsmötet.

Mvh Styrelsen

Svar på förfrågan om styrelsen kan ordna utbyte av router för samtliga medlemmar.

Eksta fibers styrelse har haft möte ett Torsdag 23 November och tog då upp förfrågan från PO Grymlings om styrelsen kan förhandla fram ett gemensamt utbyte av samtliga medlemmars router med Comhem.

Styrelsen har kommit fram till att vi skall som ansvariga för gruppavtalet kontakta ComHem och reda ut frågan om vilken router som ComHem erbjuder för gruppavtalets medlemmar och vilka regler och eventuella kostnader som gäller vid önskemål om utbyte/uppgradering. Vi kommer att skicka ut information via hemsida och facebookgrupp när vi fått fram informationen.

 

Däremot kommer styrelsen inte aktivt medverka i hanteringen kring utbyte av routers. Det är varje medlems ansvar att själv ta beslut om de vill byta sin router då det på inget sätt är ett krav att byta.

Det är viktigt att påpeka att varje medlem själv är ansvarig för att säkerställa installationen av den nya routern, om hjälp eller support krävs så hänvisar styrelsen till ComHem och de lokala IT företagen om det krävs lokal support eller installationshjälp.

Styrelsen

Eksta Fiber söker intresserade som vill representera Eksta som representant i valberedningen för Fibernät Gotland.

Hej alla Ekstabor,

Eksta fiber är medlem i paraplyorganisationen, Fibernät Gotland som många fiberföreningar är anslutna till. Föreningens syfte är att hjälpa fiberföreningarna med föreläsningar, utbildning och stöd för administrativa och finansiella frågor. Nu har de beslutat att Eksta skall ha en medlem i valberedningen för kommande år,

Vi i styrelsen har diskuterat detta och kommit fram till att ingen av oss har möjlighet att besätta den platsen. Därför riktar vi oss till alla i Eksta med en fråga om någon vill ställa upp och hjälpa Fibernät Gotland och indirekt Eksta Fiber med detta uppdrag. Se nedan formulering från Fibernät Gotland.

 

Valberedning till Fibernät Gotland

På årsmötet i april beslöts att uppdraget att vara valberedning inför årsstämman skall gå runt bland medlemsföreningarna enligt ett i förväg bestämt schema. Till 2017 års stämma är valberedningen utsedd till 2/3 och kommer inom kort att börja sitt arbete. Inför 2018 års stämma ska valberedningen enligt schemat bestå av ledamöter från: Gothem, Stenkumla och Eksta. Vi ser gärna att ni har personer utsedda innan stämman så att vi kan välja dem där.

Då Fibernät Gotland snart skall ha ett årsmöte vill de ha namn i god tid, därför vill vi ha era anmälningar senast 25 Februari. Skicka ett mail till: ekstafiber@gmail.com

 

Styrelsen har beslutat att om vi inte kan besätta platsen i valberedningen så är det inte seriöst att vara fortsatt medlem utan då kommer vi att gå ur Fibernät Gotland.

Mvh

Styrelsen

Information angående driftstörningar

Situationen som varit de senaste dagarna enligt IP Only som medfört stora driftstörningar beror på två olika fel:

  1. Effekter av IP Onlys systemuppgradering
  2. Haveri på en av Comhems servar.

Dessa två fel har inget med varandra att göra utan är en olycklig slump att de händer samtidigt.

IP Only genomförde en planerad uppgradering och förändring i sin systempark vilket skapade inte bara ett 2 h avbrott utan dessutom flera dagars problem med följdfel.

IP Only informerade inte oss nätägare om dessa planerade stopp vilket är mycket anmärkningsvärt och kommer att innebära att vi samt övriga nätägare på Gotland som har IP Only skall gå ihop om ett riktat klagomål samt krav på bättre samarbete från IP Only i förvaltning och driftfrågor.

Comhem hade idag vid 16:00 tiden ett server haveri vilket skapade stora störningar i deras distribution av sina tjänster, Felet var åtgärdat vid ca 18:00 tiden men ytterligare 1h krävdes för att synka upp tjänsterna mot kunderna, JAg skall försöka få fram en mer utförlig beskrivning av felet som uppstått från Comhem.

Ytterligare en information jag fick var att IP Onlys ena förbindelse med Gotland blev förstörd av ett ankare utanför Oskarshamn för ett par veckor sedan, de funktioner som skulle flytta trafiken till de övriga förbindelser som IP Only har till Gotland fungerade inte med driftstörningar till följd.

Styrelsen

Kallelse till Årsstämma. Information från styrelsen – april

 I denna information 

  • Kallelse till Årsmöte
  • Driftstatus Com Hem & IP Only
  • Vad händer i styrelsen
  • Till sist…

pdficonsmall Läs eller ladda ner informationen som PDF
pdficonsmall Kallelse och dagordning för årstämman
pdficonsmall Årsredovisning 2014

Kallelse till årsmöte Bygdegården, söndagen den 10 maj kl. 14.00 

I denna information får du del av styrelsens förvaltningsberättelse, ekonomiska redo-görelse och ett förslag till budget.

För att spara på papper och kostnad, – ta med din egen årsredovisning till årsmötet! Medlemmarna från Enebacken hjälper till att ordna med kaffe och tårta så vi räknar med en trivsam stund runt borden.

Fundera över om du kan stanna en stund efter mötet för att återställa lokalen.

Driftstatus 

Även om IP Only ännu har några besök att göra och några av er emellanåt har problem, så kan vi konstatera att nätet fungerar som det kan förväntas. IP Only skall till styrelsen lämna en slutlig rapport innan årsmötet vilken kommer att delges er. Tack till er alla som på olika sätt medverkat för att de problem ni upplevt kommit styrelsen, COM Hem och IP Only till del.

Vad händer i styrelsen 

Förutom summering och planering inför årsmötet har vi en del kvar att åtgärda. Det återstår viss inmätning av fibersträckningen, insändning av kartunderlag och reglering av kostnaden till Lantmäteriet förutom våra återkommande kontakter med Com Hem & IP Only.

Fiberprojektet kan i och med årsmötets genomförande sägas ingå i en ny fas.

Tre personer lämnar styrelsen, Beatrice, Bosse och Bengt, så vi tackar därmed för oss!

Det är ett tag sedan frågan ställdes vid det första informationsmötet – ”vad gör vi nu då”.

Till sist 

Tag del av bifogat underlag och känn dig välkommen till årsmötet och det dukade kaffebordet!

Styrelsen 

 

Information från styrelsen – februari

I denna information

  • Driftstatus ComHem & IP Only
  • Stämman söndag den 10 maj i Bygdegården
  • Till sist

Driftstatus ComHem & IP Only

ComHem har nu lämnat över ansvaret för den uppsökande verksamheten till IP Only.

I avsaknad av rapporter från dem, så har det nu meddelats styrelsen, att besöken kommer nu att fullföljas av två personer från BRS. De ringer upp dig som anmält intresse för hem- besök. Är det så att de inte når dig, tag själv kontakt!

Stämman

Boka in tiden för årets stämma, som genomförs kl. 14.00 söndagen den 10 maj i Bygdegården. Är du intresserad av att kandidera till en styrelsepost, anmäl ditt intresse till Pia Jakobsson eller Anders Ronström. Underlag till stämman kommer att sändas ut i sedvanlig ordning.

Till sist

Styrelsen inväntar nu den slutliga rapporten från besöken hos er, så att vi med dessa som grund skall få ett utlåtande ”nu fungerar nätet som planerat”.

Styrelsen

pdficonsmallLäs PDF här.

+ More