Eksta Fiber utökar samarbetet med BRS Networks AB från 2021-01-01

Eksta Fiber utökar samarbetet med BRS Networks AB från 2021-01-01.  Anledningen är att vi vill säkra upp kvalitén runt driften och underhållet av vårt fibernät.

Vi ser även att vi har potential att fortsätta växa som förening och erbjuda fler fastigheter i vårt område att ansluta sig men det kräver stora arbetsinsatser och det i kombination med problemen med att rekrytera nya medlemmar till styrelsen resulterar i mycket arbete för några få personer.

Från och med årsskiftet kommer BRS sköta om drift och underhåll samt fakturering och redovisning. Den största skillnaden för dig som medlem är att du i framtiden kontaktar BRS direkt istället för någon av oss i styrelsen.

Kontaktuppgifter till BRS:

010-600 56 00 eller support@brs.se

På dessa kontaktytor finns det alltid bevakning mellan 8:00-17:00 på vardagar.

I övrigt gäller som tidigare, har du problem med till exempel tjänsten ”Tripple play” abonnemang från Comhem som innehåller telefoni, internet och Tv då fel anmäler du till Comhem.

Felanmälan Comhem

Comhems kundtjänst:      0775 171715

Styrelsen genom, Ordförande Hans Romehed

Eksta Fibers styrelse planerar att utöka vårt samarbete med BRS networks AB

Eksta Fibers styrelse planerar att utöka vårt samarbete med BRS networks AB från 2021-01-01.  Anledningen är att vi vill säkra upp kvalitén runt driften och underhållet av vårt fibernät.

Vi ser även att vi har potential att fortsätta att växa som förening och erbjuda fler fastigheter i vårt område att ansluta sig men det kräver stora arbetsinsatser och det i kombination med problemen med att rekrytera nya medlemmar till styrelsen så resulterar det i mycket arbete för några få personer. De flesta i styrelsen har en annan profession än enbart styrelsearbetet i Eksta Fiber Ekonomisk Förening.

Vi i styrelsen har kommit fram till att kombinationen av kompetenshöjning och avlastning för styrelsen är viktig för oss. När vi också i juni träffade övriga föreningar i styrelsemötet med Gotland Fiber kunde vi konstatera att nästan hälften av dom 34st. föreningarna hade redan ingått avtal med BRS och fler var på gång så känner vi i styrelsen väldigt trygga i denna övergång. 

Ekonomiskt kommer detta inte påverka medlemmarna då den serviceavgiften föreningen tar ut idag kommer motsvara den avgift BRS kommer att ta ut. Däremot har styrelsen accepterat att BRS får ta ut en förhöjd avgift vid varje påminnelse och därefter kommer ett inkassokrav.

I övrigt har Comhem har aviserat en höjning av avgiften med 20 kr, se följande meddelande nedan

IP-Only som är er kommunikationsoperatör har meddelat att de från och med 2021-01-31 upphör med transmissionstjänster 100/10 Mbit/s som vi använder för ert gruppavtal. De hänvisar oss till Bredband 100/100 Mbit/s istället och vi kommer per automatik flytta över kunderna till den tjänsten. Då priset för Bredband 100/100 ligger högre än 100/10 tvingas vi samtidigt göra en prishöjning på 20 kr per anslutning och månad vilket motsvarar den merkostnad som IP-Onlys förändring innebär för oss. Med anledning av detta kommer vi inte kunna addera nya anslutningar i gruppavtalet förrän efter årsskiftet. De fastigheter som själva har valt en högre tjänst än den gruppavtalade kommer att ligga kvar på den tjänst som de valt.

Er nya månadskostnad per anslutning till gruppavtalet blir från och med 2021-02-01; 289,20 Kr ex moms

Med vänliga hälsningar

Marcus Lundgren

Com Hem – En del av Tele2 Sverige AB

Från och med årsskiftet kommer BRS sköta om drift och underhåll samt ekonomin i vår förening och den största skillnaden för dig som medlem är att du i framtiden kontaktar BRS Networks direkt istället för någon av oss i styrelsen. 

Kontaktuppgifter till BRS kommer ligga väl synliga på vår hemsida men även ett utskick kommer att göras till alla medlemmar

Styrelsen genom, Ordförande Hans Romehed

Comhem stänger e-post konton

Vi från Styrelsen rekommenderar Er med e-post konto från comhem att byta e-post konto även om detta inte berör Er just nu så kommer det troligen ske senare.

OBS!! viktigt, läs följande info. och länk från comhem:

E-postfunktionen comhem.se kommer att fasas ut under 2020. Borttaget av e-postadresserna kommer ske i etapper och vi kommer informera samtliga kunder c:a en månad innan stängning av deras e-postfunktion.

Första stängningen skedde 27 april och de kunder som berörs får meddelande per e-post. De kunder som inte fått information om stängning berörs inte och deras mejlkonto och det kommer fortsätta fungera som vanligt.

Läs mer på följande länk: https://www.comhem.se/kundservice/bredband/stanga-epost

Styrelsen genom, Ordförande Hans Romehed

Kallelse till Årsmöte Lördagen den 27/6 kl 14:00 Plats: Bygdegården, utomhus på Rinken

Med kort varsel kallar vi nu till Årsstämma då tiden rinner ifrån oss när det gäller juridiska aspekter för bokslut mm. Men som Anna väl beskriver i facebook gruppen så tycker vi det är viktigare att stämman genomförs än att kallelsen kommer exakt i tid. Vi tror att Ni medlemmar har förståelse för detta i dessa tider som nu råder och vi har alla möjligheter i världen att genomföra en extra stämma om så skulle behövas!

Årsstämma i Eksta Fiber Ekonomisk Förening Lördagen den 27/6 kl 14:00

Plats: Utomhus vid Bygdegårdens Rink, medtag gärna egen stol.

Styrelsen, genom

Ordförande Hans Romehed

OBS!! Inställt Föreningsstämma i Eksta Fiber Ekonomisk Förening som skulle ha hållits i Eksta Bygdegård den 24/5 kl 14:00 är inställd

Tyvärr så måste vi i Styrelsen i Eksta Fiber Ekonomisk förening meddela att vår årliga Stämma måste skjutas upp detta år. Eftersom Gotland, Sverige och Världen ser ut som den gör nu under denna Corona Pandemin. Det gör det också väldigt svårt för oss i Styrelsen att kunna ge ett nytt datum för stämman. Vi får helt enkelt avvakta och följa händelseutvecklingen dag för dag.

Hans Romehed

Ordförande Eksta Fiber Ekonomisk Förening

Möte med Comhem och IP-only

Styrelsen var inbjudna av IP Only till möte i Västerhejde med samtliga fiberföreningar som idag använder IP Only och även Marcus från Comhem var närvarande.

Mötet föregicks av ett förmöte där samtliga fiberföreningar diskuterade IP Onlys prishöjning till Comhem, vilket de vidare fakturerar till sina kunder som en ökning av månadsavgiften på 37,50 kr från April 2019. Denna höjning beror på ökade kostnader för IP Only i sitt transportnät (Transmissionsnät).

Diskussionerna gick stundtals höga då befintliga avtal med Comhem inte reglar höjningar där Comhem inte kan påverka situationen vilket många upplever som försvårande omständighet. Detta innebär att vi inte kan säga något om fler höjningar under resterande avtalstid med IP Only.

Ett antal frågor sammanställdes till Comhem som Marcus försökte svara på under mötet, egentligen framkom inget nytt utan Marcus bekräftar höjningen ser den som en naturlig konsekvens över en längre avtalsperiod.

Samtliga fiberföreningar tyckte att en bra ide är att vi fortsätter att träffas för att se på utökat samarbete kring kommande avtalsfrågor och kanske försöka synka våra avtal så att vi kan förhandla med större kraft.

IP Only berättade lite om det gångna året och erkände att de hade problem i leveransen under våren och sommaren då prestandadippar blev påtagliga vid högtrafiktider. Under tidig höst så genomförde IP Only uppdateringar i sitt nät som skall ha gett önskad effekt och leveransen är åter stabil. De efter dock återkoppling om någon har annan erfarenhet. De har även utökat och utbildat sin kundtjänst som nu fungerar effektivare och med kortare ledtider.

Comhem informerade om lite kuriosa kring tv användning och hänvisade till statistik som visar att andelen tv tittande går ner men inte så fort som många påstår. Föga förvånande visar de också att s.k. streamad tv ökar i form av Netflix, HBO osv. Comhem framhåller fortfarande TiVo boxen som en produkt som de säljer och de ser inget slut på den inom den närmaste tiden. De har även en nyare tv-box som liknar Apple TV boxen men vi fick inte veta så mycket mer om den på detta möte. Comhem informerade också att de är uppköpta av Tele2 men att märket fortsätter och vi kommer inte att märka någon större skillnad.

IP Only visade till sist sin supportportal där styrelsen kan se en digital bild (en förenklad övervakningsbild) på anslutningarna fram till enskild mediaomvandlare vilket kan vara ett bra verktyg vid felsökning.

Fler nyanslutningar till Eksta Fiber

Hej,
Styrelsen har i ett antal möten med övriga fiberföreningar på Gotland i forumet Fibernät Gotland diskuterat nyanslutningar till föreningarna.
Det finns väldigt varierande erfarenheter och ambitioner i denna fråga men det är helt klart att Eksta fiber har en av de lägsta antalet nyanslutningar.

Vi har diskuterat detta i Styrelsen och även fått en del påtryckningar från fastighetsägare som vill ansluta sig men anser att bl.a. priset är för högt.
Vid senaste styrelsemötet beslutade vi att arbeta fram ett förslag på erbjudande till fastighetsägare som ännu inte är anslutna som skall dras på nästa årsmöte för diskussion och beslut.

Grunderna i detta förslag kommer att vara ett reducerat anslutningspris, fasta inslutningdatum t.ex. 3 ggr/år för att samordna gräv och fibersvetsning, En mer aktiv kundbearbetning, tydligare projektstyrning från Styrelse och andra resurser i socknen,

Ambitionen är att förslaget skall vara klart i god tid innan årsmötet så det kan skickas ut till samtliga medlemmar på remiss så alla kan komma förberedda till årsmötet.

Mvh Styrelsen

Svar på förfrågan om styrelsen kan ordna utbyte av router för samtliga medlemmar.

Eksta fibers styrelse har haft möte ett Torsdag 23 November och tog då upp förfrågan från PO Grymlings om styrelsen kan förhandla fram ett gemensamt utbyte av samtliga medlemmars router med Comhem.

Styrelsen har kommit fram till att vi skall som ansvariga för gruppavtalet kontakta ComHem och reda ut frågan om vilken router som ComHem erbjuder för gruppavtalets medlemmar och vilka regler och eventuella kostnader som gäller vid önskemål om utbyte/uppgradering. Vi kommer att skicka ut information via hemsida och facebookgrupp när vi fått fram informationen.

 

Däremot kommer styrelsen inte aktivt medverka i hanteringen kring utbyte av routers. Det är varje medlems ansvar att själv ta beslut om de vill byta sin router då det på inget sätt är ett krav att byta.

Det är viktigt att påpeka att varje medlem själv är ansvarig för att säkerställa installationen av den nya routern, om hjälp eller support krävs så hänvisar styrelsen till ComHem och de lokala IT företagen om det krävs lokal support eller installationshjälp.

Styrelsen

Eksta Fiber söker intresserade som vill representera Eksta som representant i valberedningen för Fibernät Gotland.

Hej alla Ekstabor,

Eksta fiber är medlem i paraplyorganisationen, Fibernät Gotland som många fiberföreningar är anslutna till. Föreningens syfte är att hjälpa fiberföreningarna med föreläsningar, utbildning och stöd för administrativa och finansiella frågor. Nu har de beslutat att Eksta skall ha en medlem i valberedningen för kommande år,

Vi i styrelsen har diskuterat detta och kommit fram till att ingen av oss har möjlighet att besätta den platsen. Därför riktar vi oss till alla i Eksta med en fråga om någon vill ställa upp och hjälpa Fibernät Gotland och indirekt Eksta Fiber med detta uppdrag. Se nedan formulering från Fibernät Gotland.

 

Valberedning till Fibernät Gotland

På årsmötet i april beslöts att uppdraget att vara valberedning inför årsstämman skall gå runt bland medlemsföreningarna enligt ett i förväg bestämt schema. Till 2017 års stämma är valberedningen utsedd till 2/3 och kommer inom kort att börja sitt arbete. Inför 2018 års stämma ska valberedningen enligt schemat bestå av ledamöter från: Gothem, Stenkumla och Eksta. Vi ser gärna att ni har personer utsedda innan stämman så att vi kan välja dem där.

Då Fibernät Gotland snart skall ha ett årsmöte vill de ha namn i god tid, därför vill vi ha era anmälningar senast 25 Februari. Skicka ett mail till: ekstafiber@gmail.com

 

Styrelsen har beslutat att om vi inte kan besätta platsen i valberedningen så är det inte seriöst att vara fortsatt medlem utan då kommer vi att gå ur Fibernät Gotland.

Mvh

Styrelsen

+ More