Problem med att beställa Korttidsabbonemang

IP Only meddelar att de har problem med tekniken som hanterar beställning och återöppnande av tjänsten ”Korttidsabbonemang”.

IP Only jobbar med problemet men om någon upplever med att beställa denna tjänst under tiden så kontakta  Eksta Fiberförening så hjälper vi till med en kontakt hos IP Only.

mvh

Styrelsen

Uppdaterad information kring Problem med Fibernätet

Hej

Vi har nu fått information från både Com hem och IP Only angående det problem som samtliga användare har upplevt.

Bakgrunden till felet finns hos IP-Only som har fått problem efter uppgraderingar av sin aktiva utrustning vilket inkluderar samtliga utrustningar som de har installerade hos föreningarna (I Ekstas fall switchen i Bygdegården). Felet har drabbat samtliga användare i landet och därmed samtliga fiberföreningar på Gotland som använder IP Only.

Observera att det därmed denna gång är uteslutet att det varit kapacitetsbrist vilket annars kunde ha varit en trolig anledning till problemet.

Under eftermiddagen tisdagen 20 oktober uppdaterades samtliga Fiberföreningar på Gotland med en lösning som skall åtgärda felet.

Om någon upplever att Ni fortfarande upplever samma problem som under senaste veckan så vänligen felanmäl detta till Com hem och skicka ett mail till ekstafiber@gmail.com och beskriv kortfattat vilka problem Ni upplever. Vi har öppnat ett ärende hos IP Only där vi har direktkontakt med deras systemspecialister så vi kan rapportera fel snabbt så vi kan få felsökning att inledas omgående.

Mer information kommer inom kort.

Styrelsen

Problem med störningar i Fibernätet

Hej

Vi från styrelsen har sedan problemen med dessa korta avbrott försökt escalera frågan hos både IP-Only och Comhem..
Tyvärr har vi inte fått någon bra återkoppling,

Som tidigare sagts har vi fått besked att det är IP Only som har problem och att de eventuellt även har likande problem på vissa ställen på fastlandet. Vissa rykten säger att de satt upp mätningar i Hemse men det har vi inte fått bekräftat.

Observera att det är väldigt viktigt att Ni felanmäler till Comhem när Ni upplever problem, det är alltid så att prioriteringen hos Comhem och IP Only alltid baseras på antal användare som har problem så tveka inte utan felanmäl varje gång Ni har problem, dvs. har Ni problem flera dagar i rad så är det helt ok att felnmäla flera dagar. För att säkerställa att de verkligen registrerar felanmälan kan ni kräva ett ärendenummer som de är skyldiga att uppge och som Ni kan hänvsa till och som Fiberföreningen kan kräva statistik på.

Vi återkommer naturligtvis på Fiberföreningens hemsida när vi har mer information att delge.

Styrelsen

Möte med Vänge-Guldrupe- Buttle fiberförening.

Eksta fiberförening fick en inbjudan av Vänge-Buttle- Guldrupe fiberförening att närvara på deras årsmöte för att prata om de erfarenheter som vi upplevt under införande av Comhem och IP Onlys tjänster.

Vänge-Buttle-Guldrupe har exakt samma upplägg som Eksta med BRS Network, Comhem, och IP Only som leverantörer, de har till ock med haft Erik som hjälpt dem att gräva ner fibern. Vänge-Buttle-Guldrupe körde igång sitt nät 1 Juni 2015 och upplever vissa problem koppplat till uppstarten. Inget så komplicerat som Eksta men diverse olika små fel för olika fastigheter.

Tommy från IP Only var med också och efter årsmötet så var det frågestund där Erik, Tommy och jag svarade på frågor och gav tips till föreningens medlemmar. Vi upplevde att frågestunden var uppskattad och mycket utbyte av erfarenheter och tips geomfördes. Det finns ett gemensamt intresse mellan föreningarna att samarbete kring gemensamma frågor som rör tillgänglighet och driftfrågor då vi har samma lösning.

Vid Pennan

Tomas Ahlström

 

Information från möte med Fibernät Gotland

Fibernät Gotland har kallat till ett uppföljningsmöte i Källunge efter årsstämman som hölls 26 April. Cirka 20 personer var närvarande från diverse fiberföreningar inklusive representanter för Fibernät Gotland.

På agendan var 4 punkter:

  1. Hur skall nyanslutningar hanteras.

Det var en lång diskussion kring diverse frågor rörande hur föreningarna skall hantera frågor kring detta. Frågan är om föreningarna skall samsas kring en standard för nyanslutningar? Åsikterna från de flesta på mötet är att varje förening har olika förutsättningar, bland annat antal anslutningar, geografiska olikheter osv. vilket gör att en standard är svår att införa.

Ordförande för Fibernät Gotland informerade om att mäklare är dåliga på att ta reda på och informera köpare av fastigheter som saknar fiberanslutning. Mötet beslutade att Fibernät Gotland skall bjuda in mäklare till en informationsträff för att informera om vad som gäller kring nyanslutningar generellt och hur de skall få specifik information från föreningarna. Varje förening fick även i uppgift att förbättra informationen vid behov på hemsidan för att mäklare och potentiella köpare vad som gäller vi nyanslutningar.

En omfattande diskussion kring Insatsen som handlande om vad som verkligen gäller kring möjligheten att ta ut olika insatser i samma ekonomiska förening. Fiberförening Gotland har kontakt med jurister som har specialiserat sig på ekoniska föreningar för att reda ut frågorna men enligt uppgift måste det upp skatterätten för att slutligen avgöras.

Mer information kommer från Fibernät Gotland.

 

  1. Redundans

Både Region Gotland och PTS har tydligt meddelat att de vill att föreningarna skall satsa på att bygga in redundans i sina fibernät. Redundans betyder att det skall finnas minst två vägar datatrafiken kan gå till varje fiberförening så att tjänsterna som används av föreningens medlemmar fortsätter fungera även om en förbindelse grävs av. Då det krävs investeringar i nedgrävda fiberkablar till anslutande socknar så är diskussionen just nu om detta skall finansieras av PTS, Regionen eller föreningarna.

Uppsidan på denna redundans diskussion är att framförallt Regionen är beroende att köpa kapacitet i fiberföreningarnas nät för olika samhällstjänster så som hemtjänst osv. detta kan bli en intäkt för föreningarna och även andra kommersiella aktören kan vara intresserade at köpa olika typer av kapacitet i föreningarnas nät.

Sedan tillkommer frågan om vem som skall kräva, bekosta och ta ansvar för den aktiva utrustning som måste till för att redundanta nät skall fungera.

Mer information kommer från Fibernät Gotland.

 

  1. Utbildning av Fiberstyrelser

Flera föreningar har framfört intresse för utbildning av befintliga och framförallt nya styrelsemedlemmar för att säkra kvalité på styrelsearbetet över tid. Fibernät Gotland har som uppgift att ta fram olika förslag på utbildningar. De efterlyser kandidater som kan hålla utbildning i styrelsearbete i ekonomiska föreningar, så om någon är intresserad ta kontakt med Fibernät Gotland för mer information.

 

  1. Ekonomi

En fråga framfördes av Dalhems förening om Fibernät Gotland var intresserad av att uppvakta Region Gotland och be dem att agera garant för möjligheten att fiberföreningar skall kunna belåna sina nät. Dalhem ville inte binda så mycket kapital som säkerhet vid skada på stamnätet och undrade om man kunde få möjlighet att lösa ut snabba krediter hos en bank istället om olyckan var framme. Mötet beslutade att Fibernät Gotland skall ta upp frågan med Regionen.

 

Vid pennan

Tomas Ahlström

Ytterligare driftstörningar

Under fredagen har både IP Only och Comhem haft störningar 
Följande kommunikationer har lagts ut:
ComHem:
Eksta, klintehamn
ÅTGÄRDAT: Vi har åtgärdat ett fel i vårt nät som påverkade analoga och digitala TV-utsändningar.
Felet visade sig som avbrott. Detta åtgärdades 2015-06-12 21:57.
IP Only
IP-Only NOC informs about a current network disturbance event:
All times are presented in CET
Current ETR: Not determined
Cause of disturbance: Peering

Current progress report:
2015-06-12 11:00 – Disturbances in INT-services detected.
2015-06-12 11:30 – Investigation on-going.
2015-06-12 12:00 – Troubleshooting in-progress.
2015-06-12 13:20 – Disturbance mitigated.

Uppdaterad. IP Only har stora problem i hela landet,

IP Only har nu löst problemet med addresstilldelning.

Skulle någon fortfaranade uppleva problem så kontakta ComHem kundtjänst för åtgärd,

Nedan ser Ni IP Onlys rapport kring händelsen:

Current progress report:
2015-06-10 – 19:00 Reported issues for end users, not receiving IP-addresses. Troubleshooting initiated.
2015-06-10 – 20:00 Problems with DHCP found.
2015-06-10 – 21:00 DHCP server issues fixed.
2015-06-10 – 21:15 End users starting to receive IP addresses.

 

IP Only har svåra produktionsproblem som påverkar alla deras kunder inklusive Eksta Fiber.

Samtliga användare är påverkade.

De har problem med IP adresseringen den s.k. DHCP,

Ni kan följa progressen på nedan länk.

http://www.ip-only.se/aktuell-driftstatus/

Mvh

Tomas

Ny ordförande 2015

Hej alla medlemmar i Eksta fiberförening.

Mitt namn är Tomas Ahlström och det var jag som blev invald som ordförande i Eksta fiberföreningen vid årsmötet 10 maj. Jag vill be om ursäkt för att jag missade årsmötet, jag missuppfattade vilket datum som gällde vilket jag tycker var väldigt tråkigt.

För er som inte känner mig sedan tidigare så följer här en kort presentation,

Jag bor i Visby tillsammans med min fru och jag har två döttrar varav en fortfarande bor hemma men helst av allt vill jag vara i vår sommarstuga i Djupvik där jag kan njuta av den vackra omgivningen och umgås med vänner och familj.

Jag jobbar på ett företag som heter Relacom (f.d. Flextronics Network services) med process och verksamhetsutveckling. Företagets inriktning är service och installation av telekommunikation vilket bl.a. innefattar Fiberutbyggnader runt om i Sverige.

Jag har träffat de övriga i styrelsen för första gången och diskuterat igenom deras erfarenheter av de gångna åren samt läst protokollet från årsmötet så har det utkristalliserats två punkter som jag kommer att fokusera på:

  1. Information
  2. Rutiner och uppföljning kring funktion och tillgänglighet i nätet.

Jag har som målsättning att utveckla hemsidan som det naturliga gränssnittet för informationsspridning.

Jag kommer att fokusera på att få ett effektivt och tydligt samarbete med våra leverantörer av funktioner och tjänster. Tanken är att det skall leda till ökad tillgänglighet och snabbare och effektivare analys, felsökning och åtgärd vid problem.

Väl mött

Tomas Ahlström

+ More