Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2019

Styrelsen för Eksta Fiberförening önskar samtliga medlemmar välkomna till ordinare föreningsstämma för verksamhetsåret 2018. Stämman hålls i Eksta bygdegård söndagen den 2 juni 14:00.

Bifogat finns en kallelse med dagordning samt ett förslag på ny nyanslutningsstrategi för föreningen.