Fel som berör flera fastigheter i Eksta

Fel som berör flera fastigheter i Eksta sedan kvällen 26 april så har flera fastigheter i Eksta (dock inte alla) problem med uppkoppling.

Flertalet medlemmar har felanmält till Comhem och idag på morgonen har vi även eskalerat detta till Comhems backend support samt IP Onlys representant Tommy Andersson.

I Skrivande stund har vi inte fått någon återkoppling kring felet men jag återkommer med mer information vart efter jag får den.

Rutiner vid avslut av tjänsteabonnemang

Styrelsen vill påminna medlemmar om de rutiner som är viktiga att följa vid avslut av tjänsteavtal kopplade till Eksta Fibers nät.

Observera att det finns två typer av tjänsteavtal som medlammar i Eksta Fiberförening kan välja att teckna:

  1. Vanligt avtal med någon av tjänsteleverantörerna i IP Onlys öppna nät
  2. Avtal med Comhem gällande deras s.k. ”tripple play paket” vilket villkoras av Eksta Fibers gruppavtal med Comhem.

I båda fallen är det den enskilda fastighetsägaren som är skyldig att säga upp ingånget avtal med vald tjänsteleverantör i enlighet med den tjänsteleverantörens rutiner. Observera att Eksta Fiberförening inte har någon del i denna rutin utan den är direkt mellan fastighetsägare och tjänsteleverantör.

Det är upp till varje tjänsteleverantör hur de vill att fastighetsägaren skall agera med den levererade aktiva utrustningen. De traditionella alternativen är:

  • Skicka tillbaka utrustningen till tjänsteleverantören i enlighet med gällande rutin
  • Tjänsteleverantören tar beslut att skänka utrustningen till fastighetsägaren
  • Fastighetsägaren förhandlar fram ett övertag av befintlig utrustning för de nya fastighetsägarna vid fastighetsförsäljning,
    • OBS!! detta måste godkännas av tjänsteleverantören
    • De nya fastighetsägarna måste vara medlemmar i Eksta Fiber för att få utnyttja utrustningen i befintligt nät.

I Fall 2 måste fastighetsägaren även ta kontakt med Eksta Fiber och säga upp medlemskap i gruppavtalet med Comhem som administreras av Styrelsen.


Prishöjning Comhems gruppavtal

Som vi informerade i höstas kommer Comhem att höja avgiften för sitt trippleplay gruppavtal med Eksta fiber med 37 kr/månad från och med kvartal 2 2019.

Tyvärr blev det en miss med fakureringsunderlaget till medlemmarna på den faktura som gick ut i dagarna för kvartal 2 2019 där denna höjning inte kom med.

Därför kommer de 37 kr/månad som inte blev fakurerad denna gång efterfaktuereras på nästa faktura som då gäller kvartal 3.

Styrelsen ber om ursäkt för denna miss och hoppas medlemmarna har överseende med felet.