Angående driftstörning 2 Juni

På begäran av Eksta fiber gjorde IP Only en liten utredning för att ta reda på vad som egentligen hände den 2 Juni när ”bara” Eksta fiber plötsligt stod utan någon förbindelse.

Enligt IP Only så var det den mänskliga faktorn som slog till i form av att en tekniker som genomförde normalt driftrelaterat underhållsarbete i en av de centrala noderna på fastlandet som orsakade olyckan. En om-konfiguration gjordes av misstag på fel nod dvs Eksta fibers nod med totalstopp tillföljd. Tyvärr upptäckte inte teknikern felet utan fortsatte med andra sysslor.

Jag anser att förklaringen låter rimlig i och med att den bara drabbade Eksta fiber och ingen annan.

 

Jag vill ta tillfället i akt och återkoppla lite kring hur medlemmarna i Eksta fiberförening agerade när de upptäckte att det var ett avbrott. Jag har läst om ”tråden” som Lennart Welander påbörjade och om vi bortser från de inlägg och kommentarer som bara var gnäll och som inte ledde till något utom möjligen sämre stämning så var de flesta medlemmars agerande skolbok hur det skall gå till.

Det finns inte ”någon” annan som löser problem helt automatiskt som uppstår. Självklart har både ComHem och IP Only någon form av övervakning som larmar vid vissa fel så att felsökning inleds av dem. Men i merparten av tillfällen så är det Ni medlemmar i Eksta fiber som själva upptäcker fel och som måste agera för att det skall lösas. Vi i styrelsen är helt vanliga användare precis som alla andra medlemmar och har ingen magisk knapp eller kontakt med Comhem eller IP Only som prioriterar och löser allt, utan leverantörernas agerande baseras på hur aktiva medlemmarna är med felanmälan och felsökning.

Jag vill verkligen applådera er som både felanmälde de problem Ni hade till Comhems kundtjänst och samtidigt var aktiva i facebookgruppen där Ni både informerade andra medlemmar vad ni gjort och vilken återkoppling ni fått från kundtjänst. Det var Ni och endast Ni som skall har beröm för att felet fixades så fort som det gjordes, om inte så många felanmält och även informerat kundtjänst om att Ni visste att många fler hade problem gjorde att det så småningom eskalerades till deras 2:nd line support som felsökte och löste problemet.

Det finns inga genvägar till bra support, alla medlemmar har samma ansvar att felsöka hemma, kontakta Comhems kundtjänst vid misstanke eller faktiska problem samt kontakta andra medlemmar t.ex. via facebookgruppen och informera och efterfråga information, det är bara tillsammans som vi blir starka mot våra leverantörer, det skulle gälla exakt samma sak om vi skulle haft Skanova/Telia eller andra som leverantörer.

En kommentar som florerade bland inläggen var att enskilda kundtjänstpersoner återkopplade att de inte hade någon felanmälan tidigare från Eksta trots att det bevisligen gjorts flera. Anledningen till dessa svar kan vara flera, t.ex. att deras ärendehanteringssystem inte uppdaterar ärenden och analysverktyg i s.k. realtid dvs. det blir dröjsmål innan alla kundtjänstoperatörer ser en bra sammanställning av situationen eller så är det helt enkelt så att vissa kundtjänstoperatörer inte är så effektiva att de letar efter den typen av samband utan fokuserar på att hitta fel hos den enskilda användaren.

Oavsett så är det alltid viktigt att meddela kundtjänst allt Ni vet och om Ni har information om andra som har samma fel, även om responsen inte är ögonblicklig så är det ändå det som sätter igång kvarnarna.

Så jag uppmanar alla medlemmar att vara aktiva och verkligen ta ansvar när ni har problem att felanmäla till Comhem.

Mvh

Tomas Ahlström

Ordförande Eksta fiber.

Fortsatt medlemskap Fibernät Gotland

Eksta Fiber är välkomna att fortsatt vara medlem i paraply organisationen Fibernät Gotland.

Vi erbjöd oss att avsluta vårt medlemskap genom att begära urträde som en konsekvens  av att Eksta Fiber inte kunde fullfölja vårt åttagande att tillsätta en resurs för valberedningen för Fibernät Gotland.

Då vi fick ett tydligt svar från Fibernät Gotland att de vill att vi fortsatt skall vara medlem trots att vi inte kunde uppfylla våra åtagande har styrelsen beslutat att acceptera erbjudandet. Nedan ser Ni svaret från Fibernät Gotland.

Mvh, Styrelsen

 

Hejsan Eksta fiber

Vi hade ju en diskussion utifrån er begäran om utträde för ett par veckor sedan. Sedan dess har både styrelsen sammanträtt och årsstämman genomförts så jag tänkte återkoppla lite om vad som sagts och beslutats där.

Både styrelsen och stämman var villiga att befria er ifrån uppgiften att utse någon till valberedningen och på inget av mötena tyckte man det var en rimlig konsekvens att en förening ska behöva begära utträde för att man för stunden inte lyckas få fram en person till valberedningen. Till valberedning inför nästa årsstämma utsågs Jan Molinder, Stenkumla samt representanter från Etelhem och Gothem.

Jag hoppas därför att ni kan tänka över er begäran och dra tillbaka den, vi vill gärna ha er kvar i föreningen och få ta del av era erfarenheter på stormöten etc.

Många hälsningar i vårsolen!

Mikael Carlsson
Ordförande Fibernät Gotlan

Eksta Fiber söker intresserade som vill representera Eksta som representant i valberedningen för Fibernät Gotland.

Hej alla Ekstabor,

Eksta fiber är medlem i paraplyorganisationen, Fibernät Gotland som många fiberföreningar är anslutna till. Föreningens syfte är att hjälpa fiberföreningarna med föreläsningar, utbildning och stöd för administrativa och finansiella frågor. Nu har de beslutat att Eksta skall ha en medlem i valberedningen för kommande år,

Vi i styrelsen har diskuterat detta och kommit fram till att ingen av oss har möjlighet att besätta den platsen. Därför riktar vi oss till alla i Eksta med en fråga om någon vill ställa upp och hjälpa Fibernät Gotland och indirekt Eksta Fiber med detta uppdrag. Se nedan formulering från Fibernät Gotland.

 

Valberedning till Fibernät Gotland

På årsmötet i april beslöts att uppdraget att vara valberedning inför årsstämman skall gå runt bland medlemsföreningarna enligt ett i förväg bestämt schema. Till 2017 års stämma är valberedningen utsedd till 2/3 och kommer inom kort att börja sitt arbete. Inför 2018 års stämma ska valberedningen enligt schemat bestå av ledamöter från: Gothem, Stenkumla och Eksta. Vi ser gärna att ni har personer utsedda innan stämman så att vi kan välja dem där.

Då Fibernät Gotland snart skall ha ett årsmöte vill de ha namn i god tid, därför vill vi ha era anmälningar senast 25 Februari. Skicka ett mail till: ekstafiber@gmail.com

 

Styrelsen har beslutat att om vi inte kan besätta platsen i valberedningen så är det inte seriöst att vara fortsatt medlem utan då kommer vi att gå ur Fibernät Gotland.

Mvh

Styrelsen

IP Only skall genomföra underhåll i Nätet 29 November

Hej alla medlemmar

IP Only på Gotland kommer att göra mindre uppdateringar i nätet på Gotland Tisdagen 29 November.

Uppdateringen skall inte påverka trafiken till Eksta,

Men Ekstas trafik går i samma skåp som uppdateringen skall genomföras så en viss risk finns.

IP Only skall monitorera Ekstas trafik lite extra noga under detta arbete så eventuella störningar skall åtgärdas omgående.

Styrelsen,

Information angående driftstörningar

Situationen som varit de senaste dagarna enligt IP Only som medfört stora driftstörningar beror på två olika fel:

  1. Effekter av IP Onlys systemuppgradering
  2. Haveri på en av Comhems servar.

Dessa två fel har inget med varandra att göra utan är en olycklig slump att de händer samtidigt.

IP Only genomförde en planerad uppgradering och förändring i sin systempark vilket skapade inte bara ett 2 h avbrott utan dessutom flera dagars problem med följdfel.

IP Only informerade inte oss nätägare om dessa planerade stopp vilket är mycket anmärkningsvärt och kommer att innebära att vi samt övriga nätägare på Gotland som har IP Only skall gå ihop om ett riktat klagomål samt krav på bättre samarbete från IP Only i förvaltning och driftfrågor.

Comhem hade idag vid 16:00 tiden ett server haveri vilket skapade stora störningar i deras distribution av sina tjänster, Felet var åtgärdat vid ca 18:00 tiden men ytterligare 1h krävdes för att synka upp tjänsterna mot kunderna, JAg skall försöka få fram en mer utförlig beskrivning av felet som uppstått från Comhem.

Ytterligare en information jag fick var att IP Onlys ena förbindelse med Gotland blev förstörd av ett ankare utanför Oskarshamn för ett par veckor sedan, de funktioner som skulle flytta trafiken till de övriga förbindelser som IP Only har till Gotland fungerade inte med driftstörningar till följd.

Styrelsen

+ More