Fortsatt medlemskap Fibernät Gotland

Eksta Fiber är välkomna att fortsatt vara medlem i paraply organisationen Fibernät Gotland.

Vi erbjöd oss att avsluta vårt medlemskap genom att begära urträde som en konsekvens  av att Eksta Fiber inte kunde fullfölja vårt åttagande att tillsätta en resurs för valberedningen för Fibernät Gotland.

Då vi fick ett tydligt svar från Fibernät Gotland att de vill att vi fortsatt skall vara medlem trots att vi inte kunde uppfylla våra åtagande har styrelsen beslutat att acceptera erbjudandet. Nedan ser Ni svaret från Fibernät Gotland.

Mvh, Styrelsen

 

Hejsan Eksta fiber

Vi hade ju en diskussion utifrån er begäran om utträde för ett par veckor sedan. Sedan dess har både styrelsen sammanträtt och årsstämman genomförts så jag tänkte återkoppla lite om vad som sagts och beslutats där.

Både styrelsen och stämman var villiga att befria er ifrån uppgiften att utse någon till valberedningen och på inget av mötena tyckte man det var en rimlig konsekvens att en förening ska behöva begära utträde för att man för stunden inte lyckas få fram en person till valberedningen. Till valberedning inför nästa årsstämma utsågs Jan Molinder, Stenkumla samt representanter från Etelhem och Gothem.

Jag hoppas därför att ni kan tänka över er begäran och dra tillbaka den, vi vill gärna ha er kvar i föreningen och få ta del av era erfarenheter på stormöten etc.

Många hälsningar i vårsolen!

Mikael Carlsson
Ordförande Fibernät Gotlan

Eksta Fiber söker intresserade som vill representera Eksta som representant i valberedningen för Fibernät Gotland.

Hej alla Ekstabor,

Eksta fiber är medlem i paraplyorganisationen, Fibernät Gotland som många fiberföreningar är anslutna till. Föreningens syfte är att hjälpa fiberföreningarna med föreläsningar, utbildning och stöd för administrativa och finansiella frågor. Nu har de beslutat att Eksta skall ha en medlem i valberedningen för kommande år,

Vi i styrelsen har diskuterat detta och kommit fram till att ingen av oss har möjlighet att besätta den platsen. Därför riktar vi oss till alla i Eksta med en fråga om någon vill ställa upp och hjälpa Fibernät Gotland och indirekt Eksta Fiber med detta uppdrag. Se nedan formulering från Fibernät Gotland.

 

Valberedning till Fibernät Gotland

På årsmötet i april beslöts att uppdraget att vara valberedning inför årsstämman skall gå runt bland medlemsföreningarna enligt ett i förväg bestämt schema. Till 2017 års stämma är valberedningen utsedd till 2/3 och kommer inom kort att börja sitt arbete. Inför 2018 års stämma ska valberedningen enligt schemat bestå av ledamöter från: Gothem, Stenkumla och Eksta. Vi ser gärna att ni har personer utsedda innan stämman så att vi kan välja dem där.

Då Fibernät Gotland snart skall ha ett årsmöte vill de ha namn i god tid, därför vill vi ha era anmälningar senast 25 Februari. Skicka ett mail till: ekstafiber@gmail.com

 

Styrelsen har beslutat att om vi inte kan besätta platsen i valberedningen så är det inte seriöst att vara fortsatt medlem utan då kommer vi att gå ur Fibernät Gotland.

Mvh

Styrelsen

IP Only skall genomföra underhåll i Nätet 29 November

Hej alla medlemmar

IP Only på Gotland kommer att göra mindre uppdateringar i nätet på Gotland Tisdagen 29 November.

Uppdateringen skall inte påverka trafiken till Eksta,

Men Ekstas trafik går i samma skåp som uppdateringen skall genomföras så en viss risk finns.

IP Only skall monitorera Ekstas trafik lite extra noga under detta arbete så eventuella störningar skall åtgärdas omgående.

Styrelsen,

Information angående driftstörningar

Situationen som varit de senaste dagarna enligt IP Only som medfört stora driftstörningar beror på två olika fel:

  1. Effekter av IP Onlys systemuppgradering
  2. Haveri på en av Comhems servar.

Dessa två fel har inget med varandra att göra utan är en olycklig slump att de händer samtidigt.

IP Only genomförde en planerad uppgradering och förändring i sin systempark vilket skapade inte bara ett 2 h avbrott utan dessutom flera dagars problem med följdfel.

IP Only informerade inte oss nätägare om dessa planerade stopp vilket är mycket anmärkningsvärt och kommer att innebära att vi samt övriga nätägare på Gotland som har IP Only skall gå ihop om ett riktat klagomål samt krav på bättre samarbete från IP Only i förvaltning och driftfrågor.

Comhem hade idag vid 16:00 tiden ett server haveri vilket skapade stora störningar i deras distribution av sina tjänster, Felet var åtgärdat vid ca 18:00 tiden men ytterligare 1h krävdes för att synka upp tjänsterna mot kunderna, JAg skall försöka få fram en mer utförlig beskrivning av felet som uppstått från Comhem.

Ytterligare en information jag fick var att IP Onlys ena förbindelse med Gotland blev förstörd av ett ankare utanför Oskarshamn för ett par veckor sedan, de funktioner som skulle flytta trafiken till de övriga förbindelser som IP Only har till Gotland fungerade inte med driftstörningar till följd.

Styrelsen

Årsmöte 2016

Hej alla medlemmar

Nu är det dags för 2016 årsmöte i Eksta fiber ekonomisk förening,

Mötet hålls i Eksta bygdegård lördag 7 maj 14:00, se kallelse via nedan länk:

Kallelse 2016

Styrelsen önskar alla välkomna,

 

Ni hittar årsredovisning och budget under fliken ”Föreningen” på hemsidan eller via länkar nedan:

Årsredovisning: http://ekstafiber.se/?page_id=1214

Budget: http://ekstafiber.se/?page_id=1212

 

 

Uppdatering angående Virus -email!!

Uppdatering angående Virus -email!!

Jag har nu kommit i kontakt med den person som olyckligtvis skickat ut det virus e-mail som jag varnade för tidigare under dagen.

E-mailet kommer från Joakim Hansson som har godkänt att jag publicerar hans namn och han har blivit kontaktad av flera andra som fått detta e-mail.

Observera att e-mailet är på engelska då det tydligen ursprungligen kommer från Canada,

Då detta e-mail kan sprida sig och komma från någon annan användare så vill jag informera om att det börjar enligt följande:

URGENT
Hello, I just sent you an important document but the file is to large so I uploaded it on docusign osv.

Mycket viktigt, släng dokumentet utan att följa hänvisningen att logga in enligt hänvisningen.

Skicka gärna varningar till bekanta om detta så vi får stopp på viruset.

Mvh

Fiberföreningen.