Information angående driftstörningar

Situationen som varit de senaste dagarna enligt IP Only som medfört stora driftstörningar beror på två olika fel:

  1. Effekter av IP Onlys systemuppgradering
  2. Haveri på en av Comhems servar.

Dessa två fel har inget med varandra att göra utan är en olycklig slump att de händer samtidigt.

IP Only genomförde en planerad uppgradering och förändring i sin systempark vilket skapade inte bara ett 2 h avbrott utan dessutom flera dagars problem med följdfel.

IP Only informerade inte oss nätägare om dessa planerade stopp vilket är mycket anmärkningsvärt och kommer att innebära att vi samt övriga nätägare på Gotland som har IP Only skall gå ihop om ett riktat klagomål samt krav på bättre samarbete från IP Only i förvaltning och driftfrågor.

Comhem hade idag vid 16:00 tiden ett server haveri vilket skapade stora störningar i deras distribution av sina tjänster, Felet var åtgärdat vid ca 18:00 tiden men ytterligare 1h krävdes för att synka upp tjänsterna mot kunderna, JAg skall försöka få fram en mer utförlig beskrivning av felet som uppstått från Comhem.

Ytterligare en information jag fick var att IP Onlys ena förbindelse med Gotland blev förstörd av ett ankare utanför Oskarshamn för ett par veckor sedan, de funktioner som skulle flytta trafiken till de övriga förbindelser som IP Only har till Gotland fungerade inte med driftstörningar till följd.

Styrelsen

Kallelse till Årsstämma. Information från styrelsen – april

 I denna information 

  • Kallelse till Årsmöte
  • Driftstatus Com Hem & IP Only
  • Vad händer i styrelsen
  • Till sist…

pdficonsmall Läs eller ladda ner informationen som PDF
pdficonsmall Kallelse och dagordning för årstämman
pdficonsmall Årsredovisning 2014

Kallelse till årsmöte Bygdegården, söndagen den 10 maj kl. 14.00 

I denna information får du del av styrelsens förvaltningsberättelse, ekonomiska redo-görelse och ett förslag till budget.

För att spara på papper och kostnad, – ta med din egen årsredovisning till årsmötet! Medlemmarna från Enebacken hjälper till att ordna med kaffe och tårta så vi räknar med en trivsam stund runt borden.

Fundera över om du kan stanna en stund efter mötet för att återställa lokalen.

Driftstatus 

Även om IP Only ännu har några besök att göra och några av er emellanåt har problem, så kan vi konstatera att nätet fungerar som det kan förväntas. IP Only skall till styrelsen lämna en slutlig rapport innan årsmötet vilken kommer att delges er. Tack till er alla som på olika sätt medverkat för att de problem ni upplevt kommit styrelsen, COM Hem och IP Only till del.

Vad händer i styrelsen 

Förutom summering och planering inför årsmötet har vi en del kvar att åtgärda. Det återstår viss inmätning av fibersträckningen, insändning av kartunderlag och reglering av kostnaden till Lantmäteriet förutom våra återkommande kontakter med Com Hem & IP Only.

Fiberprojektet kan i och med årsmötets genomförande sägas ingå i en ny fas.

Tre personer lämnar styrelsen, Beatrice, Bosse och Bengt, så vi tackar därmed för oss!

Det är ett tag sedan frågan ställdes vid det första informationsmötet – ”vad gör vi nu då”.

Till sist 

Tag del av bifogat underlag och känn dig välkommen till årsmötet och det dukade kaffebordet!

Styrelsen 

 

Information från styrelsen – februari

I denna information

  • Driftstatus ComHem & IP Only
  • Stämman söndag den 10 maj i Bygdegården
  • Till sist

Driftstatus ComHem & IP Only

ComHem har nu lämnat över ansvaret för den uppsökande verksamheten till IP Only.

I avsaknad av rapporter från dem, så har det nu meddelats styrelsen, att besöken kommer nu att fullföljas av två personer från BRS. De ringer upp dig som anmält intresse för hem- besök. Är det så att de inte når dig, tag själv kontakt!

Stämman

Boka in tiden för årets stämma, som genomförs kl. 14.00 söndagen den 10 maj i Bygdegården. Är du intresserad av att kandidera till en styrelsepost, anmäl ditt intresse till Pia Jakobsson eller Anders Ronström. Underlag till stämman kommer att sändas ut i sedvanlig ordning.

Till sist

Styrelsen inväntar nu den slutliga rapporten från besöken hos er, så att vi med dessa som grund skall få ett utlåtande ”nu fungerar nätet som planerat”.

Styrelsen

pdficonsmallLäs PDF här.

Kontroll av fiberkopplingar

Här kommer en kort information till er medlemmar från styrelsen i Eksta Fiber

För tillfället så arbetar IP-Only och com hem med att ringa runt till oss medlemmar för att boka tid för hembesök. Det är tekniker ifrån com hem respektive IP-Only som ska göra en ordentlig genomgång av alla fiberkopplingar som finns. Skriv gärna ner era frågor inför besöket, så får ni svar på era frågor. De kommer att starta besöken 8/12-14.

Styrelsen ska ha en information i Eksta Bygdegård v.51.
Dag meddelas senare. /Styrelsen Eksta Fiberförening

Åtgärdspunkter för Eksta Fibers nät

Sammanställning över åtgärdspunkter för Eksta Fiber efter möte mellan föreningens styrelse, IP Only och Com Hem 2014-11-24.

Syftet med aktiviteterna är att säkerställa/kontrollera kvalitet i leveransen, kompensera föreningen för bristfällig/utebliven leverans och att underlätta kontakten för föreningens medlemmar med Com Hem då fel uppstår i deras tjänster.

Förutsatt att resultatet av dessa åtgärder gör att vi tillsammans kan återgå till ett stabilt leveransläge har föreningen aviserat att låta ingångna avtal löpa på.

Läs informationen här.

Information från styrelsen

Ett glädjande meddelande för alla som haft trassel med fiberuppkopplingen:
”Com Hem har tillsammans med IP-Only identifierat ett större fel i nätet. Felet påverkar bredband, telefoni och tv och kan upplevas som tillfälliga avbrott på dina tjänster.
Ett flertal tekniker arbetar intensivt med att åtgärda felet, som beräknas vara fullt åtgärdat: 2014-10-16.” /Tommy Andersson,Gotland Fiber

Information från styrelsen med innehåll:

» Möte med Com Hem och IP Only
» Återställande arbeten efter grävning
» Ny medlem
» Hemsidan
» Ny webbredaktör
» Slutbesiktning av fibernätet Länsstyrelse och Regionen
» Till sist..

Läs informationen här.

+ More